Wat houdt jeugdzorg in?

Jeugdzorg in Nederland is opgezet om hulpverlening aan de jeugd in ons land te bieden. Het Bureau Jeugdzorg (BJZ) neemt deze taak op zich. In het verleden was de hulpverlening in Nederland erg verdeeld. Zo was erg geen centraal punt waar alle meldingen binnen konden komen. Het nadeel van deze methode was dat men als ouders met hun kind bij meerdere instanties aan moesten kloppen, alvorens men uiteindelijk wist wat voor soort hulpverlening er voor hun kind nodig zou zijn.

Het Bureau Jeugdzorg kan zelf een bepaalde behandeling voor een vastgestelde periode inzetten, of zij kunnen de ouders naar een regionale instelling verwijzen, waarmee Bureau Jeugdzorg contact heeft. Verder zijn er ook nog een aantal taken die Bureau Jeugdzorg door de overheid toegewezen heeft gekregen, zoals: opvoedondersteuning, hulp voor kinderen bij mishandeling, het overnemen van voogdij als dit in het gezin niet meer mogelijk is en meer.

Jeugdzorg is er dus speciaal voor de kinderen, zodat zij voldoende steun krijgen bij al hun problemen. Op deze manier heeft ook het kind een punt waar hij of zij terecht kan en zal er voldoende steun gegeven worden, zodat het kind uiteindelijk ook een onbezorgde jeugd tegemoet kan zien. Maar er mag niet vergeten worden dat de ouders in de meeste gevallen ook ondersteuning krijgen. Uiteindelijk staat bij jeugdzorg het kind tot 18 jaar centraal. Ook de kindertelefoon is onderdeel van Bureau Jeugdzorg, waar kinderen van 8 tot 18 jaar met allerlei vragen terecht kunnen en hun problemen kenbaar kunnen maken.


Opleiding Doktersassistente

Ben je geïnteresseerd in een opleiding in de gezondheidszorg? Dan is de doktersassistente opleiding misschien wel iets voor jou. Met deze studie kun je bijvoorbeeld in ziekenhuizen, dokterspraktijken of in centra voor ouderen werken. Lees meer over de opleiding doktersassistente.


Wat voor jeugdzorg is er voor kinderen in Nederland beschikbaar?

Er zijn meerdere vormen van jeugdzorg in Nederland beschikbaar, waar gemeenten verantwoordelijkheid voor dragen. Hierbij kunt u denken aan dingen als problemen in het gezin. Jeugdzorg of jeugdhulp in Nederland is er voor kinderen tot 18 jaar en de toegang tot jeugdzorg wordt door de gemeenten geregeld.

Ambulance jeugdhulp

Hierbij ontvangt men thuis hulp als er in het gezin problemen de kop op steken, bijvoorbeeld als de kinderen en hun ouders onderling ruzie hebben, wanneer kinderen licht depressief zijn of niet naar school gaan en dus spijbelen.

Pleegzorg

In het geval van pleegzorg zijn er pleegouders die (tijdelijk) de opvoeding en de algehele verzorging van een kind overnemen en op zich nemen. Het is overigens mogelijk dat eigen familie en bekenden een kind of de kinderen op kunnen vangen. Dit is een vrijwillige pleegzorg en deze komt tot stand in overleg met de ouders van het kind in kwestie, het kind zelf en de hulpverleners. Dit moet door de gemeente worden goedgekeurd.

Jeugdzorgplus

Dit is speciale hulp voor jongeren die ernstige (gedrags)problemen hebben en bescherming nodig hebben. Dit betreft bescherming zowel tegen zichzelf als tegen anderen. Om verblijf in de Jeugdzorgplus tot stand te laten komen is er een ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ nodig, die via de kinderrechter kan worden verstrekt.

Verblijven in een jeugdinstelling

Kinderen of adolescenten verblijven bij deze vorm van jeugdhulp op vrijwillige of op gedwongen basis tijdelijk in een jeugdinstelling. Hierbij gaat het met name om jeugd met uiteenlopende problemen.

Zo zijn er nog meer soorten jeugdzorg in Nederland, zoals:

  • Jeugd-GGZ
  • Jeugdzorg voor jongeren met beperkingen
  • Jeugdzorg voor jongeren met ernstige beperkingen
  • Ondertoezichtstelling en voogdij
  • Jeugdreclassering

Gemeenten zorgen ervoor dat deskundige organisaties met goed opgeleid personeel voor al deze zorg worden aangesteld. Dit personeel kan en zal de kwaliteit van de jeugdzorg waarborgen. Al deze organisaties moeten ook voldoen aan de eisen van de jeugdwet.